Happy Birthday, Billy Corgan! | Photo: Tim Mosenfelder/Getty Images…

Happy Birthday, Billy Corgan! | Photo: Tim Mosenfelder/Getty Images…

233
4

Happy Birthday, Billy Corgan! | Photo: Tim Mosenfelder/Getty Images

A photo posted by Billboard (@billboard) on

Happy Birthday, Billy Corgan! | Photo: Tim Mosenfelder/Getty Images